Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2013

myosotissss
0088 f9f8 390
Reposted fromretaliate retaliate viapatidaga patidaga
myosotissss
Reposted fromdimer dimer viapatidaga patidaga
myosotissss
7005 462e 390
Reposted fromIriss Iriss viapatidaga patidaga
myosotissss
2865 3eb5 390
Reposted fromfoods foods viapatidaga patidaga
myosotissss
Reposted fromMoonTide MoonTide viapatidaga patidaga
myosotissss
myosotissss
8487 e6b6 390
Reposted fromoopsiak oopsiak viapatidaga patidaga
myosotissss
9745 35a7 390
Reposted fromspadachron spadachron viapatidaga patidaga
myosotissss
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft vianienasycenie nienasycenie
myosotissss
9085 ed4b 390
myosotissss
myosotissss
7339 64e5 390
idealny sposób na jesienne przygnębienie od pożeczkowej.
myosotissss
Zasypianie razem - bardziej intymne niż seks
— po prostu,,tęsknię..
myosotissss
jak można wierzyć uczuciom skoro tak szybko mogą się zmienić?
— Blue Valentine
myosotissss
myosotissss
najcudowniejsi mężczyźni to Ci, którzy nawet pijani pozostają zakochanymi w nas dżentelmenami.
— Twoje nocne telefony w stanie totalnej nietrzeźwości.
myosotissss
5410 512b 390
Reposted fromawaken awaken viaczekoladowamamba czekoladowamamba
myosotissss
myosotissss
czas zacząć erę zimnych rąk i ciepłych herbat.
— wrzesień
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl